i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 3/135

28-07-2010 01:22:00

Vendimi 3/135, ndryshohet dhe plotësohet Strategjia Legjislative për vitin 2010, shtohet Projektligji për Qendrën e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim dhe Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Policinë.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton