i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 11/132

02-07-2010 01:06:00

Vendimi 11/132, Qeveria e Republikë së Kosovës emëron Drejtor të Përkohshëm të Agjencionit të Prokurimit Publik z. Mursel Racaj..

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton