i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 10/132

02-07-2010 00:55:00

Vendimi 10/132, iu vazhdohet pagesa 863 ish pjesëtarëve të TMK-së sipas listës së bashkangjitur, për gjashtë muajt e ardhshëm, në shumën prej 50% të pagës bazë të cilën e kanë gëzuar deri më 31 maj 2010.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton