i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 6/131

23-06-2010 00:42:00

Vendimi 6/131, ndahen mjete financiare në vlerë prej 300.000 euro për fondin inicial për zbatimin e Strategjisë për ri-integrimin e personave të riatdhesuar në pajtim me Vendimin e Qeverisë nr.4/126 të datës 26 maj 2010.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton