i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 5/131

23-06-2010 00:41:00

Vendimi 5/131, miratohet kërkesa e Shoqatës së Invalidëve të Luftës së UÇK-së dhe Shoqatës së Familjeve të Dëshmorëve të UÇK-së, për ndarjen e mjeteve financiare në vlerë prej 250.000 eurove për rehabilitim në bregdetin shqiptar.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton