i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 4/130

16-06-2010 00:34:00

Vendimi 4/130, miratohet shqyrtimi i mëtejmë i kërkesës për shpronësim, për interes publik, të pronave të paluajtshme, konkretisht parcelave nr. 257, 259, 260, 261 dhe 382 nën administrimin e AKP-së, të cilat ndodhën në zonën kadastrale të Hajvalisë dhe preken nga kampusi i Universitetit Amerikan në Kosovë.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton