i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 3/130

16-06-2010 00:33:00

Vendimi 3/130, sipas kërkesës së kryetarit të Komunës së Prishtinës shpallet Zonë e Veçantë ngastra kadastrale 3114-1 deri 3125 -2, me sipërfaqe të tërësishme prej 90736 m2, te vendi i quajtur ‘Lama e Druve’ dhe e cila është në pronësi të INM Kosova.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton