i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 2/129

15-06-2010 00:25:00

Vendimi 2/129, për ndryshimin dhe plotësimin e Strategjisë Legjislative për vitin  2010. Nga Strategjia Legjislative për vitin 2010 shlyhet Projektligji për nënshkrim elektronik.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton