i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 12/128

11-06-2010 23:58:00

Vendimi 12/128, aprovohet kërkesa e Lidhjes së Shkrimtarëve për ndarjen e mjeteve financiare në vlerë prej 6.000 euro për financimin e festivalit ndërkombëtar të poezisë ‘Drini Poetik’.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton