i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 11/128

11-06-2010 23:57:00

Vendimi 11/128, ndahen mjete financiare në vlerë prej 530.000 euro për kompensimin e dëmeve të shkaktuara nga mosshfrytëzimi i tokës për periudhën 2001-2009, në fshatin Debëllde, Komuna e Vitisë.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton