i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 9/128

11-06-2010 23:55:00

Vendimi 9/128, miratohet shpronësimi i pronave të paluajtshme private në ngastrat kadastrale të paraqitura në tabelat e më poshtme të cilat janë pjesë e këtij vendimi të Autostradës Vërmicë – Merdare, segmenti Vërmicë – Novakë, komuna e Prizrenit, përkatësisht zonat kadastrale Vërmicë, Zhur, Poslisht, Vlashnje, Prizren, Atmaxhë, Dushanovë, Trepeticë, Petrova Sellë, Caprac, Shpenadi, Velezhë dhe Novakë.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton