i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 6/127

01-06-2010 23:52:00

Vendimi 6/127, miratohet kërkesa e kompanisë ‘Bektel-Enka’ nr. 115, e datës 21.05.2010, lidhur me zgjatjen e orarit javor të punës për punëtorët e angazhuar përkohësisht në ndërtimin e autostradës Morinë-Prishtinë-Merdare.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton