i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 5/127

01-06-2010 23:50:00

Vendimi 05/127, miratohet plani i Ministrisë së Punëve të Brendshme për shtimin e orarit ditor të punës  në 11 orë dhe aplikimi i orarit 8 orësh të punës të shtunave në Agjencionin e Regjistrimit Civil, me qëllim të realizimit të programit ‘Diaspora 2010’.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton