i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 11/126

26-05-2010 04:48:00

Vendim 11/126, të gjithë të kategorizuarit si nëpunës civil sipas Ligjit për Shërbyes Civil të miratuar nga Kuvendi i Kosovës do të përfitojnë mjete financiare në bazë mujore, në vlerë prej 30 Euro bruto.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton