i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 17/53; 20/53; 21/53; 22/53; 25/53

22-12-2011 14:08:00

Vendimi 17/53; Miratohet kërkesa e Ministrisë së Punëve të Jashtme për trasferin e mjeteve financiare nga Ministria e Punëve të Jashtme në Ministrinë e Integrimit Europian;

Vendimi 20/53; Miratohet transferi i mjeteve deri në 25% për komunën e Shtërpcës, në vlerë prej 163,380 euro;

Vendimi 21/53; Miratohet shkurtimi i ndarjeve buxhetore në shumë prej 2,133,500 euro;

Vendimi 22/53; Miratohet kërkesa e Ministrisë së Financave për reduktimin e ndarjeve buxhetore, në shumë prej 12,000,000 euro;

Vendimi 25/53; Miratohet kërkesa e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për ndarjen e mjeteve financiare në vlerë prej 172,200 euro me rastin e festave të fundvitit për nevojat e invalidëve të luftës së UÇK-së.  

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton