i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 10/126

26-05-2010 04:47:00

Vendim 10/126, ndryshohet dhe plotësohet vendimi i Qeverisë nr.02/31 i datës 27 gusht 2008, për zyrtarët e lartë publik që kanë të drejtë të pajisen me pasaporta diplomatike.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton