i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 04/49; 05/49; 06/49

24-11-2011 11:26:00

Vendimi 04/49; ndahen mjete financiare në vlerë prej 923,267 euro;

Vendimi 05/49; ndryshohet dhe plotësohet lista e kursimeve e bashkangjitur sipas pikës 5 të vendimit të Qeverisë nr. 12/43 të datës 19.10.2011;

Vendimi 05/49; miratohet kërkesa e Ministrisë së Drejtësisë për reduktim dhe ndarje buxhetore;

 

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton