i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 06/46; 04/47; 05/47; 09/47

10-11-2011 15:18:00

Vendimi 06/46znj. Edona Hajrullahu, emërohet Kryeshefe në Agjencinë për Barazi Gjinore;

Vendimi 04/47themelohet Bordi i Ankesave;

Vendimi 05/47z. Demush Shasha, emërohet Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë për Integrim Evropian;

Vendimi 09/47; themelohet Grupi Punues për reformimin e Komisionit Qeveritar të Gjuhëve dhe krijimin e politikave të përdorimit të gjuhëve në Republikën e Kosovës;  

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton