i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 07/47; 08/47

10-11-2011 13:54:00

Vendimi 07/46; ndahen mjete financiare në vlerë prej 200,000.00 euro, për Komunën e Decanit për projetkin kapital “Ndërtimi i rrugës në Maznik”

Vendimi 08/47ndahen mjete financiare në vlerë prej 146,000.00 euro, për Minsitrinë e Diasporës për organzimin e aktiviteteve, Ditët e Kulturës Kosovare në Belgjikë dhe Zvicër; 

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton