i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 07/46, 08/46, 09/46

03-11-2011 14:54:00

Vendimi 07/46; Miratohet kërkesa e Agjencisë Kosovare të Privatizimit për transferim të mjete në shumë prej 9,770.00 euro, kategoria ekonomike - Shpenzimet Kapitale, Programi i Administratës Qendrore;

Vendimi 08/46; Ndahen mjete financiare në vlerë prej 40 mijë euro për rivarrimin dhe ngritjen e lapidarit të luftëtarit të njohur, Hysen Tërpeza nga Tërpeza e Vitisë.

Vendimi 09/46; Ndahen mjete financiare në vlerë prej 660.000 mijë euro për organizata buxhetore.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton