i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 10/35

01-09-2011 14:03:00

Vendimi 10/35; Caktohet çmimi dysheme nga Qeveria e Republikës së Kosovës për alokimin e brezit frekuencor 2x10 MHz brenda intervalit 1.800 Mhz për Operatorin PTK, sh.a/Vala

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton