i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 05/33

05-09-2011 08:50:29

Vendimi 05/33; miratohet vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit nr. 7/123 të datës 30.4.2010, për themelimin e Bordit për Hartimin dhe Monitorimin e Strategjisë për Personat e Ri-atdhesuar;

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton