i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 7/126

26-05-2010 04:42:00

Vendim 7/126, miratohet Plani operativ për vendosjen e familjeve Romë, Ashkalinj dhe Egjiptas të zhvendosur brenda vendit, nga kampet e kontaminuara me plumb, Osterode dhe Lugu i Qeshmës.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton