i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 07/29

02-09-2011 09:56:40

Vendimi 07/29; miratohet vendimi përfundimtar për shpronësimin shtesë të pronave të paluajtshme në segmentin 2 Zhur-Prizren - autostrada Vermicë - Merdare;

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton