i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 07/29, 08/29, 09/29

10-08-2011 14:20:04

Vendimi 07/29Shqyrtimi i propozim vendimit përfundimtar për shpronësimin shtesë të pronave të paluajtshme në segmentin 2 Zhur-Prizren - autostrada Vermicë - Merdare

Vendimi 08/29Shqyrtimi i propozim vendimit preliminar për shpronësimin e segmentit 5 Qafa e Dulës- Gjurgjicë - autostrada Vermicë - Merdare

Vendimi 09/29Shqyrtimi i propozim vendimit përfundimtar për shpronësimin të pronave të paluajtshme në M9 Fushë Kosovë – Arrllat dhe M2 Prishtinë – Mitrovicë

Kerko
Publications
Contact

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton