i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 07/24

09-08-2011 15:26:17

Vendimi 07/24; Ndryshohet dhe Plotësohet Vendimi i Qeverisë nr. 11/19, të datës 15.06.2011

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton