i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 3/126

26-05-2010 03:52:00

Vendim 3/126, miratohet Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr.03/L-037 për Dokumentet e Udhëtimit.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton