i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 06/20

06-07-2011 09:08:11

Për ndalimin e importit për lëshim në qarkullim të lirë dhe për lëshimin në qarkullim të lirë nga çdo depo doganore, të çfarëdo automjeti motorik të regjistruar për herë të parë brenda ose jashtë Kosovës para 13 ose më shumë vitesh;  

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton