i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 02/20

06-07-2011 08:59:36

Obligohet Ministria e Infrastrukturës të zhvilloj të gjitha procedurat e tenderimit për zbatimin e projektit të ndërtimit të autostradës R6, Prishtinë – Hani i Elezit sipas një modeli tradicional kontrate, në pajtim me Ligjin e prokurimit Publik;

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton