i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 09/17

24-06-2011 10:53:53

Vendimi 09/17, Ndryshohet dhe Plotësohet vendimi nr. 02/150 i datës, 23.12.2010 për Ndarjen e Mjeteve Financiare në vlerë prej 500,000.00 Euro për përmbytjen në komunat e Kosovës (Junik, Klinë, Drenas, Deçan dhe Viti). 

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton