i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 4/125

18-05-2010 02:42:00

Vendim 4/125, miratohet kërkesa e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për shpërndarjen e mjeteve të planifikuara për programin ‘Universiteti i Prizrenit’, në vlerë prej 2 milion euro.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton