i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 10/16

09-06-2011 10:16:19

Vendimi 10/16, Qeveria e Kosovës, akordoi 20 mijë euro ndihmë për përballimin e pasojave të motit të keq në shtetin Santa Luçia, të cilat do të ndahen nga rezervat e Qeverisë.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton