i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 08/16

09-06-2011 10:13:33

Vendimi 08/16, Kryeinspektor i punës në Trupën ekzekutive të Inspektoratit të Punës në Kosovë u  emërua Z.Basri Rrahmani;

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton