i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 02/151

06-01-2011 12:17:00

Vendimi 02/151, ngriten pagat për familjet e dëshmorëve dhe invalidëve të luftës prej 50 %, Policinë e Kosovës 40%, Shërbimin Korrektues dhe Sprovues 30%, Shërbyesit Civil 30%, Oficerët doganor dhe për personelin e Administratës Tatimore 30%, sektorin e shëndetësisë 30%, zjarrfikësit 30%, ngritja e pensioneve për minatorët. 

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton