i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Decision 07/14

05-05-2011 11:05:00

Decision 07/14, the request of the MLSW for the financial support of the “Kosova Employment Exchange 2011” is approved. 

 

Kerko
Publications
Contact

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton