i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 06/14

05-05-2011 11:04:00

Aprovohet kërkesa e MPJ për ndarjen e mjeteve financiare në vlerë prej 10.000.00 euro për misionin lotues “Flying for Kosova”;

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton