i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 05/14

05-05-2011 11:03:00

Aprovohet kërkesa e Prokurorisë Speciale për kompensimin e shtesave dhe stimulim financiar për punonjësit e Prokurorisë Speciale për vitin 2011 në vlerë prej 130.000.00 euro;

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton