i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 06/13

29-04-2011 10:44:00

Të përgatitet studimi i arsyeshmërisë dhe të fillojnë procedurat për analizën e opsioneve kontraktuese për Operim dhe Mirëmbajtje të Autostradës Vërmicë – Merdare;

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton