i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Decision 09/12

27-04-2011 10:31:00

Decision 09/12, approved the Policy Review Paper of the Internal Control of the Public Finance and the Action Plan; 

Kerko
Publications
Contact

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton