i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 05/12

27-04-2011 10:26:00

Miratohet shqyrtimi i mëtejmë i kërkesës për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pronave të paluajtshme dhe zotëruesve të interesit të cilat ndodhen në zonat kadastrave Suharekë, Malishevë, Drenas dhe preken nga ndërtimi i autostradës në segmentin e 5të autostradës Vërmicë – Merdare, sipas tabelave të bashkangjitura këtij vendimi; 

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton