i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 09/124

13-05-2010 02:29:00

Vendim 09/124, Qeveria e Republikës së Kosovës për anëtarë të Këshillit për Planifikim Hapësinor emëron këta kandidat: Ruzhdi Pllana; Ylber Vokshi, Ilir Gjinolli, Laura Kusari-Limaj, Xhelal Lloncari, Dervish Qerreti dhe Adem Pajaziti.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton