i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 08/124

13-05-2010 02:28:00

Vendim 08/124, Qeveria e Republikës së Kosovës për anëtar të Bordit Këshillëdhënës për Mbrojtjen e Mjedisit i rekomandon Kuvendit këta kandidatë: Behxhet Mustafa, Sylejman Berisha, Kemail Bislimi, Nysrete Doda – Gashi, Tush Markaj dhe Luan Shllaku.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton