i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 05/03

09-03-2011 09:49:00

Ndahen mjete financiare në vlerë prej 5,000.00 (pesëmijë) euro për familjen e fëmijës së vrarë, Leutrim Musliu nga fshati Uglar, Komuna e Gjilanit.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton