i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 07/124

13-05-2010 01:40:00

Vendim 07/124, aprovohet kërkesa e Ministrisë së Energjisë dhe Minierave për ndarjen e mjeteve financiare në shumë prej 160 mijë euro për fillimin e themelimit të Njësisë për Menaxhimin e Projektit “Hidrocetrali Zhur” dhe Këshilltarëve të Transaksionit.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton