i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 07/02

02-03-2011 09:39:00

Ndryshohet Vendimi 02/41 datë 23.10.2008 për themelimin e Komisionit Ndërministror që të analizojë opsionet për participimin e sektorit privat në PTK Sh.A duke përfshi edhe privatizimin eventual të të gjitha apo disa njësive të biznesit të PTK Sh.A;

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton