i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 05/150

23-12-2010 09:19:00

Veprimtaria Kërkimore-Shkencore e RKS-së të avancohet me hulumtime të fushave shkencore , në linjë me arsimin e lartë dhe bizneset, dhe të prijë në zhvillimin ekonomiko-shoqëror

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton