i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 04/150

23-12-2010 09:09:00

Miratohen ndryshimet dhe plotësimet për shpronësimin, për interes publik të pronarëve, pretenduesve dhe zotuesve të interesit në pronat e paluajtshme që ndodhen brenda segmentit 1, 2 dhe 3

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton