i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 02/150

23-12-2010 08:53:00

Vendimi 02/150, Aprovohet kërkesa e MEF-it për reduktimin e ndarjeve buxhetore në shumë prej 5.000.000 për komunat serbe (zbatimi i vendimit nr.01/142, datë 26.08.2010)

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton