i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 05/148

05-11-2010 15:19:00

Vendimi 05/148, aprovohet kërkesa e MEF për reduktimin dhe ndarjen e 5 milion Eurove për komunat në veri të Kosovës.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton