i vendimeve të Qeverisë së Kosovës

Vendimi 04/148

05-11-2010 15:18:00

Vendimi 04/148, shfuqizohet vendimi 08/148 i datës 05.10.2010.

Kerko
Publikimet
Kontakti

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton